Cephalopholis argus, Pomacanthus imperator
Cephalopholis argus, Pomacanthus imperator photographed